24 Mayıs 2012 Perşembe


ÇEKİM SÜRECİ


Sinema Filmi Çekim Süreci

Çekim Öncesi Hazırlık Araştırma
 • Seçimi - Bilgi ve Düşüncenin Görüntüye Dönüştürülmesi
 • Konu Belgesel Sinemada Araştırma
 • Ham malzeme Çeşitleri ve Özellikleri
 • Konuyla ilgili kaynak taraması, araştırma
 • Görsel – İşitsel arşivin araştırılması
 • Karakter Belirleme
 • Çekim Mekânlarının Belirlenmesi
 • Belgesel Sinemada Ekip, Görev dağılımı
 • Ekipmanın belirlenmesi

Tasarım ve Uygulamada Senaryonun İşlevi
 • Bilgi Araştırması
 • Öntasarım
 • Synopsis
 • Mekan Araştırması, Görüntülerin Saptanması ve İlk Çekimler
 • Tasarım
 • Film Öyküsü (Tretman)
 • Çekim Senaryosu
 • Uygulama ve Tamamlayıcı Çekimler
 • Kurgu'da Senaryonun İşlevi

Proje Belirleme Aşaması
 • Filme çekilecek konunun belirlenmesi
 • Seçilen konu üzerinde çalışma planının yapılması
 • Konuyla ilgili kaynak araştırması ve mekân tespitlerinin yapılması
 • Belgesel sinemada metin kullanımı ( dış anlatım ) ve gerekli ise bu film için metin hazırlanması
 • Görev dağılımı

Proje Çekim Aşaması
 • Kamera Teknik Bilgisi
 • Kamerada çekim ölçek ve açılarının belirlenmesi
 • Monitöre bağlı bir kamerayla örnekleme
 • Işık
 • Ses
 • Çekim Aşaması ve Devamlılıklar
 • Uygulamalar

 

Çekim Sonrası

 • Sinema da kurgunun işlevi ve önemi
 • Non-lineer kurgu sistemi nedir?
 • Çekilen görüntülerin ve metnin bilgisayara yüklenmesi
 • Filmin Kurgulanması
 • Gerekiyorsa, eksik çekimlerin tespit edilip tamamlanması
 • Kurgunun tamamlanarak filmin gösterime hazırlanması

( Kaynakça ; bsb_atolye )


Çekim Esnasında Dikkat Edilecekler


 
 1- Baş boşluğu ve bakış boşluğunu unutmayın.


2- Kişileri profilden çekmek estetik algılamayı zorlar, üç çeyrek denilen duruşla yerleştirmeyi tercih edin. Derinliksiz yerleştirmelerden kaçın.3- Objenizi fona yapıştırmamaya çalışın.4- Kadraj ölçeğiniz anlatmak istediğinizle bağlantılı olmalı… (yüzde ifade varsa genelde kalmanız hatadır mesela…)


5- Kamera hareketi olan planlarda, planın başına ve sonuna en az üç saniye kadar fiks koymalısınız. Yani kamera önce en az üç sn. durağan, sonra hareket, bitişte gene durağan…

6- Devamlılığı olan planlarda kadrajın sağından çıkılırsa, takip eden planda solundan girilir.7- Birbirine bakan ya da birbirini takip eden insanlarda planlara keserken bakış yönünü tutturamazsak anlam bozulur (aks atlaması olur).

8- Zoom hareketinden mümkün olduğunca kaçının, tempoyu yavaşlatır…

9-Birbirinin aynı ölçekler birbirinin arkasına pek uymaz, dikkatli olun. (Genel arkasına genel, yakın arkasına yakın gibi.)

10- Efektlere gelince; wipe, miks gibi geçiş efektlerini seçerken anlamı kaçırmayın. Anlamla paralel olsun. Lüzumsuz yere bu efektleri kullanmayın!


Çekim Sonrası Yapılacaklar


Kurgu

    Yönetmenin denetiminde çalışan kurgucu, bu çekimleri inceler; yönetmenle birlikte, kullanılacak çekimleri yeniden ayırır [çekimde alınan notlar bu işe kılavuzluk eder]; çekim sırasındaki sıraya, yani çekim sayısı sırasına göre, bu çekimleri uç uca ekleyerek kaba kurguyu meydana getirir. 
    Bundan sonra, kurgucunun asıl önemli görevi olan ince kurgu başlar.
    Burada kaba kurguda olduğu gibi mekanik bir çalışma değil, yaratıcı bir çalışma gerekir. Kurgucu daha önce çekim senaryosunu iyice incelediği için filmin genel yürüyüşünü, her sahnenin, çekimin temposunu kafasında canlandırır; eli altındaki kaba kurgulu filmi defalarca izleyerek bu temponun tamamlanmış filmde nasıl sağlanabileceğini kararlaştırır. 
    Filmi keser, yapıştırır, tekrar keser; çekimlerden bazılarını atar; sahnenin gelişmesinde akıcılığı bozan her hangi bir duruma rastladığı zaman, iki çekim arasına bu akıcılığı sağlayan yeni bir çekim, bağlayıcı çekim ekler; bazı çekimlerin yerini değiştirir. 


Seslendirme ve Birleştirme

    Daha önce de gördüğümüz gibi, sesli film çevrilirken, görüntülerle birlikte ses de, ayrı bir teyp yardımıyla ses kuşağı üzerine saptanıyordu. Kameranın hızına göre, bu işe özel ses kayıt cihazlarında bulunan bir kristal yardımıyla film çekim hızı da manyetik band üzerine ses kaydının yanı sıra işlenirdi. Bu hız kodları 8mm dar banttan 16mm ya da 35mm manyetik bandlara geçirilirken, senkronizasyonun sağlanması için stüdyodaki ses kayıt cihazının kayıt hızını da film çekim hızına göre ayarlar ve ona göre kayıt yapılır ki, kurgu sırasında görüntü ve sesin eşlemesinde bir kayma olmasın. Ancak günümüzde bu analog cihazların yerini digital ses kayıt cihazları aldı. 

Stüdyo Çekimi

Kadro ve Sahne Hazırlıkları
  
     Öncelikle programın çekimini gerçekleştirecek ekibin yönetim kadrosu ve
sorumlulukları belirlenmelidir. Senaryo, oyuncu ve teknik ekip tarafından iyi bilinmelidir.
Özellikle yönetmen senaryoya hâkim olmalıdır. Kamera kartları hazırlanarak dizi program
ve bölümlerin çekimleri sahne, çekim numaraları yazılarak çekim başında kameraya kaydedilmelidir. Şunu belirtmekte fayda vardır ki kamera ile konukların aynı düzlemde
olmasına dikkat edilmelidir.
   
Kamera ve Ekipman Ayarları

    Çekimin iyi gitmesi için kameramanın yanında bulundurması gereken araç gereçler
vardır. Bu donanımlar tam değilse ve gerekli kontroller yapılarak alınmamışsa çekim
yapılamaz ya da yapılan çekimde aksaklıklar meydana getirir.
    Kameramanın yanında bulundurması gereken ekipmanları şöyle sıralarız; Adaptör ve
şarj cihazı, asıl ve yedek batarya, kamera sehpası, dolly, gerekli bağlantı kabloları, seyyar
mikrofon ve adaptör, flâş lambası, kasetler, yedeğiyle birlikte olmalı kontrolleri yapılmalıdır.
Ayrıca ışık, ses düzeni de kurulmalı gerekli kontrolleri yapılmalıdır.
    Kameramanın üzerinde çok fonksiyonlu olan ve rahat kullanılan kameraman yeleği
olmalıdır. Bu yelek fazlaca cebe sahiptir. Bu ceplere kameraman malzemelerini koyar. Bir
anlamda kameramanın malzemeleri elinin altında olmalıdır.
Kameraman kamerayı elektriğe bağlayacağı gibi, aküyle de çalıştırabilir. Akünün dolu
olmasına dikkat etmek gerekir. Bataryanın dolu olup olmadığı bakaç ekranındaki işaretten
anlaşılır. Bataryanın bitmesine yakın kameranın kayıt ışığı yanıp sönmeye başlar.
    Akü yerleştirdikten sonra sıra kasedi takmaya gelir. Kamerada bulunan “eject”
düğmesi ile kameranın kaset koyma yerinin kapağı açılır. Kaset yerleştirilerek kapak
kapatılır. Kamera kayda hazır hale getirilir.
    Beyaz ayarı kameradan 1,5 metre uzaklığa beyaz kâğıt konularak yapılır. Çekim
yapılacak ortama göre kameranın netlik ve beyaz ayarının yapılması gerekir. Beyaz ayarı
ortamlara göre kamera tarafından otomatik olarak yapılacağı gibi manüel olarak (elle)
yapılabilir.
    Kameraların netlik ayarı manüel olarak yapılacaksa netlik bileziği net görüntü elde
edilinceye kadar sağa sola çevrilir. Otomatik netlik ise kameranın üzerinde bulunan focus
(netlik) düğmesi ile yapılabilir.
    Video kameralar günümüzde 1 mum ışık ortamında bile çekim yapabilmektedir. Işığın
yetersiz olduğu durumlar için tepe ışığı ve bataryası hazır bulundurulmalıdır. Tepe ışığı,
enerjisini kameradan alabileceği gibi dışarı bağlanarak kablo aracılığıyla da enerji
sağlanabilir. Kameralarda bulunan mikrofon her zaman yeterli olmayabilir. Dışardan mikrofon bağlamak gerekebilir. Bu durumda kameranın harici mikrofon girişine bağlanan bir mikrofon ses alma işlemini gerçekleştirecektir.
    Kameranın üzerinde bulunan Gain sistemi ile kamera ışığının yetersiz olduğu
durumlarda bu düğmeye basarak kazanç elde edilir. Böylece kamera cisimleri daha aydınlık
olarak kaydeder.
    Stüdyo ortamında kameraların çekime hazır hale getirilmesi için her şeyden önce
kameraların stüdyo bağlantılarının doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.
    Yapım kontrol odasına veya naklen yayın aracına bağlanarak çekim yapan
kameraların görüntü ve ses çıkışlarının resim seçme masasına bağlanması gerekir. Ayrıca
kameralardan gelen renk bilgilerinin değerlendirilmesi için ışık masasındaki kontrol
monitörlerinden izlenmesi gerekir. CCU adı verilen kamera kontrol üniteleri ile
kameralardan gelen renk ve ışık bilgileri kontrol edilir.
    Kamera EFP olarak kullanılacaksa şehir cereyanından yararlanılacaktır. Bu nedenle
kameranın arkasında bulunan elektrik çıkışının şebekeye adaptör yardımıyla bağlanması
gerekir.
   
Son Kontrol ve Hazırlıklar

    Program çekimine başlamadan önce yönetmen başkanlığında bir reji toplantısı
gerçekleştirilir. Bu toplantıda çekimin gerektirdiği ışık, ses, kamera düzenleri son kez
gözden geçirilir dekor ve kostümlerin uygunluğu denetlenir.
Görüldüğü gibi bir televizyon programı ortaya çıkarmak ekip çalışmasını gerektirir.
Yapım ve Yönetim birbiri ile koordineli bir bütünlük içerisinde çalışabilmelidir. Ayrıca
çekim, ışık, dekor, kostüm, ses, sunum bir programı tamamlayan unsurlardır. Bu unsurlar
özenli hazırlanırsa, ekipteki her kişi görevini eksiksiz yaparsa, sorumluluğunun farkında
olursa hazırlanan program başarıya ulaşır. Bu çalışmalar özveri gerektiren çalışmalardır.
Çekim Esnasında Dikkat Edilecekler

    Bu gördüğünüz çekim aynı kişi kullanılarak sınıf ortamında yapılmıştır. Bakış yönü tutturulduğunda devamlılıktaki akıcılığın nasıl sağlandığı apaçık görülüyor.

5 Konuklu ve 3 Kameralı AÇIK OTURUMKırmızı çizgiye aks diyelim. Eğer kameralardan biri aksın öbür tarafına geçerse konukların bakış yönleri tutmayacaktır. Bu da birbirine bakmayan insanlar anlamına gelir. Bu durumda ortaya çıkan hataya aks atlaması adı verilmiştir.Üçgen Kuralı ise; aksın bir tarafında gerçekleştirilen, reji ve montajda doğallığı en iyi yakaladığımız yerleştirmede ortaya çıkan sıralanışın bir üçgeni hatırlatmasından ötürü bu yerleşme biçimine verilen addır.


 


Üç kameralı Şov Programlarına basit bir örnek


 
 (www.kurgucuyuz.biz)


              Kısaca film ve stüdyo çekim aşaması aşağıdaki şemada gösterildiği gibi özetlenebilir ;Sevilen dizilerin çekim aşamaları ;

Yazan : Esra İŞLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder