24 Mayıs 2012 Perşembe

IŞIK VE IŞIK KULLANIMI
IŞIK VE IŞIK KULLANIMI
Gözlerimizin görmesi için nasıl ışığa ihtiyaç varsa, gözlerimizin kötü birer kopyası olan kameralar içinde ışığa ihtiyaç vardır. Bizler bu ışığı bazen güneş veya güneş ışığını yönlendirerek ya da suni aydınlatma vasıtaları ile sağlarız. Bu aydınlatmanın da kendine has metotları vardır.

IŞIK KAYNAKLARI
Bir nesnenin görülebilmesi için ya kendisinin bir ışık kaynağı olması ya da üzerine düşen ışığı yansıtması gerekir. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Işık kaynağı olmayan cisimler, özelliklerine göre, kendi kendi üzerlerine düşen ışığın bir bölümünü az ya da çok yansıtırlar.

IŞIĞIN FORMLARI

Doğrudan Işık: Kaynağından çıktıktan sonra Yansımamış, süzülmemiş, dağılmamış yani  bozulmamış ışığa doğrudan ışık denir.

Yansıyan Işık: Doğrudan ışığın, kaynaktaki ile aynı olan spektral bileşimine karşın, yansımış, süzülmüş, dolaysıyla değişmiş, yani yayılırken bozulmuş ışığın rengi, kaynaktakinden farklıdır.
 
Anahtar Işık (Key Light): Aydınlatmanın temelini oluşturur ve aydınlatmanın olmazsa olmaz bir öğesidir. Özel bir aydınlatma için kullanılamaz. Temel amaç nesneyi görünür kılmaktır. Anahtar ışık, güneşin tabiattaki işlevinin karşılığı olarak ele alınmalıdır.

Dolgu Işığı(Fill Light):Anahtar ışığın neden olduğu sert gölgeleri yumuşatmak ve göz bölgelerinin aydınlatılması için kullanılır. Dolgu ışığı yumuşak ışık olmalıdır ki, kendisi yeni gölgelere yol açmasın. Anahtar ışığın tersine 90°lik bir açı yapacak şekilde ve aydınlatılacak nesneye daha yakın yerleştirilir.

Arka Işık(Back Light) ve ya Tepe Işık: Nesnenin hemen ardına gizlenir ve arkadan aydınlatmayla nesnenin kenarlarını aydınlatır. Işık aracılığı ile nesnenin dış sınırlarını çizer. Özellikle fon önünde yapılan aydınlatmalarda nesnenin fondan ayrılmasını sağlar. Arka ışık da, anahtar ışık gibi sert ışık kaynağıdır.

Fon Işığı(Background Light): Fon ışığı konunun arkasına gelen bölgeyi aydınlatır. Fon ışığı anahtar ışığın geldiği yönden aydınlatılmalıdır. Görüntüde derinlik etkisinin sağlanması için önemli bir etken olan arka planın seçikliği, iyi bir fon aydınlatması ile elde edilir.

FOTOĞRAF VE IŞIK
• Her sanat biçiminin kendine özgü ifade araçları vardır. Fotoğrafınki de ışıktır.
• Fotoğraf, doğrudan ışıkla oluşur.
• Fotoğraf, ışık ile yazma, ışıkla çizme sanatıdır.
Işığın, fotoğrafı ilgilendiren 4 temel özelliği;
  • A- Parlaklık
  • B- Yön
  • C- Renk
  • D- Kontrast
A- PARLAKLIK: Işığın şiddetinin, yoğunluğunun bir ölçüsüdür. Rengi ve fotoğrafın atmosferini etkiler.
Parlak ışık keskin, sert ve kaba sonuç verir. Zayıf ışık ise büyülü sonuçlar verebilir.

B- YÖN: Işığın yönü, fotoğrafçıların en kolay ve etkili olarak kullanabileceği özelliğidir. Işığın yönü, oluşan gölgenin pozisyonu ve uzunluğunu belirler.
Temel olarak 5 yönden söz edilebilir.
  • Cephe ışığı
  • Yanal Işık
  • Tepe Işık
  • Ters Işık
  • Alttan Işık
Cephe Işığı: Işık kaynağı az veya çok kameranın arkasındadır. Kontrast düşük, düz ve basık gölgeler tamamen veya kısmen objenin arkasında.Yanal Işık: Işık kaynağı konunun yan tarafındadır. Konumuzun sağ ya da sol yanından aydınlanması durumudur. Üç boyutluluk izleniminin ve renk veriminin iyi  Olması için sıkça başvurulan bir aydınlatma şeklidir.


Tepe Işığı: Işık kaynağı az çok konunun üzerindedir. Diğer aydınlatma şekilleri
ne göre en az fotografik  ışıktır. Çok sert ve kısa gölgeler oluşturduğu için etkileyici değildir. Gölgeler küçük ve derinlik ifadesi veremeyecek şekilde görüntüde yer alır.


Ters Işık: Işık kaynağı az veya çok konunun arkasındadır. Konumuz arkadan aydınlanır, gölgeler kameraya doğru uzar. Kontrastı yüksektir. Bu özelliği ters ışığın fotoğraf  için çok uygun olmadığını gösterir.. Ters ışık kullanımı zor, fakat iyi kullanıldığında olağanüstü güzellikler ortaya çıkartır.


Alttan Işık: Az çok konuların alttan aydınlatıldığı ve doğada mevcut olmayan bir aydınlatma şeklidir. Reklâm çekimlerinde özel amaçlar için kullanılır.
 PORTRE ÇEKİMİNDE IŞIK:
 VİDEODA IŞIK KULLANIMI

Video çekerken ışığa 3 temel neden ile ihtiyaç duyarız. Pozlama, fiziksel etki, psikolojik etkidir.

POZLAMA: Işığın ilk geçtiği yer mercek. Her merceğin de belli bir ışık geçirgenliği var. Kameraların içinde merceğin ışık geçirme potansiyelinin tükendiği durumlarda devreye giren veya kullanıcı tarafından devreye sokulan “kazanç - gain” adı verilen bir özellik var. Bu özellik sayesinde mikroçipin üzerine düşen ışığı olduğundan yüksekmiş gibi kabul etmesi sağlanıyor. Yani ortamda yeterince ışık yoksa ve diyafram daha fazla açılamıyorsa bu durum kullanılır.

FİZİKSEL ETKİ: Fiziksel etki bize ortam hakkında bilgi veriyor. Işık nesneleri, formları,
Hacimleri ve dokularını algılamada yardım sağlıyor.

PSİKOLOJİK ETKİ: Işık bizi belli ruh hallerine sokabilir. Floransan ile aydınlatılmış bir devlet dairesi ile abajurlarla aydınlatılmış bir lokanta aynı hissi vermez. Bu yüzden ışık dünyayı algılayışımızı değiştirir.

 

KAYNAKÇA:


2.http://etemcolak.com/fotograftaveisik/
3. http://belgeselokulu.tr.gg/

Hazırlayan


DİĞDEM SEZER1 yorum: