24 Mayıs 2012 Perşembe

STÜDYO GÖREVLİLERİ


STÜDYO GÖREVLİLERİ
Stüdyo görevlileri 3 grupta incelenir.
1.Yapım Yönetim Ekibi
2. Teknik Personal
3. İdari Personal

1. YAPIM YÖNETİM EKİBİ
Bir televizyon kuruluşunda çalışan personelden programların şekil ve içerik yönüyle
ilgilenenlerine yapım yönetim ekibi denir.Başta yönetmen ve yapımcılar olmak üzere bu
kişiler programın tasarlanmasından metin yazılmasına, dekor kurulumundan stüdyo
seyircilerinin yönlendirilmesine kadar programın teknik olmayan işlerini yürütür.
Bir televizyon kanalının yapım yönetim ekibini oluşturan görevliler şunlardır:
Ø Program Yapımcısı
Ø Program Yönetmeni
Ø Yönetmen Yardımcısı
Ø Yapım Sorumlusu Yardımcısı
Ø Prodüksiyon Amiri
Ø Stüdyo Şefi
Ø Dekoratör
Ø Kostümcü
Ø Makyöz
Ø Kuaför
Stüdyo Amiri

1.1. Program Yapımcısı

Yapımın oluşturulmasında tüm çalışmaları idare eden ve gerekli planlamaları yapan
kişidir. Yabancı programların haklarını satın alarak Türkiye’de uygular. Programla ilgili
fikirleri bulur. Yapımın bütçesini belirler ve gereken mali imkânları ve malzemeleri temin
eder. Yapım ekibini belirleyerek idare eder. Yazar ile program metni üzerinde çalışır.

Yapıma ilişkin tüm yazışmaları sağlar. Gerekirse canlı yayınlarda yönetmene yardımcı olur.
Bant yayınlarda da yönetmenle birlikte çalışmasında yarar vardır.
Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır.
GÖREVLER
• Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır,
• Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler,
• Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler,
• Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar,
• Naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar,
• Program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır,
• Programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurar,
• Yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar,
• Yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder,
• Denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirir ve programı ilgili birime teslim eder,
• Hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
• Kırtasiye malzemeleri,
• İletişim araçları (telefon, fax, ....),
• Bilgisayar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Program yapımcısı olmak isteyenlerin;
• Üstün akademik yeteneğe,
• Bir işi planlama ve uygulama gücüne,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip,
• Yaratıcı,
• Titiz, düzenli ve disiplinli kimseler olmaları gerekir
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Program yapımcıları görevlerini genelde kapalı ortamda gerçekleştirir. Çekim için gerekli malzeme ve oyuncu temini gibi görevleri de değişik ortamlarda gerçekleştirirler. Çalışma ortamı genelde sıcak ve gürültülüdür. Program yapımcısı çalışırken yönetmen ve yapımda görev alan diğer personelle iletişim halindedir
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Radyo-Televizyon Program Yapımcıları TRT, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler.
Her geçen gün hızla gelişen ve yaygınlaşan yayıncılık sektörü yarışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizde artan  bir şekilde açılan özel televizyon ve radyo kanalları yayınlarını daha fazla izleyiciye ulaştırabilmek için çok sayıda kaliteli yapımlar oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluk yeni elemanlara olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu alanda piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yapımları gerçekleştirecek, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Program Yapımcılığı (prodüktörlük) mesleğiyle ilgili eğitim veren bir örgün eğitim  kurumu  mevcut değildir. Ancak  bünyesinde iletişim veya güzel sanatlar fakültesi bulunan üniversitelerin, radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde verilen program doğrultusunda elde edilen formasyonla mezunlar bu görevi yapabilmektedirler
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için:
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İletişim Fakültesi- Güzel Sanatlar Fakültesi  “Radyo Televizyon ve Sinema ”, lisans programlarından biri için yeterli “Sözel (SÖZ-2)”  puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Radyo -Televizyon ve Sinema ”  lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitiminde;
1. yıl; Sinema-Televizyon Tekniğine Giriş, Uygarlık ve Sanat Tarihi, Sinema Dili, Dünya Sinema Tarihi, Güzel Sanatlar, Türk Sinema Tarihi, Film Analizine Giriş,
2. yıl; Senaryo-Yönetim, Oyun, Sinema-Televizyon Tekniği, Sinema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, Sinema Tekniği, Sinemasal Çevre Tasarımı, Film Müziği, Türk Sanat Tarihi, Görüntü Perspektifi, Film Analizi, Televizyon Tekniği,
3. yıl; Uygulama Atölyesi, Sanat ve Sinema,
4. yıl; Diploma Projesi  gibi dersler gösterilmektedir
Ayrıca, TRT ve diğer özel yayın kuruluşları prodüktör yardımcısı olarak almış oldukları elemanlara 2,5 aylık bir eğitim uygulayarak temel bilgileri vermektedirler. Eğitim bittikten sonra tecrübeli prodüktörlerin yanında 3 yıl prodüktör yardımcısı olarak çalıştıktan sonra prodüktörlük tezi hazırlanır. Bu tez kabul edilirse prodüktör unvanıyla göreve  devam edilir
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretle çeşitli  görevlerde adını duyurma olanağı bulabilir
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği öğrenim ve katkı (Harç) kredisinden yararlanabilirler.
TRT gibi kamu kurumlarında alınan ücret her yıl yasalarla belirlenir. Özel televizyon, radyo, reklam ve film şirketlerinde ücret sözleşmeyle saptanır. Elde edilen kazanç asgari geçim seviyesinin her zaman üzerindedir
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili Eğitim Kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

1.2. Program Yönetmeni
Bir programın hazırlanmasından izleyiciye sunulmasına kadar geçen evrelerden
tümüyle sorumlu olan kişidir. Görüntü ve ses malzemesini plana uygun olarak naklen, canlı,
banttan ya da film şeklinde yayınlamak üzere programı, program ekibini ve programa
katılanları yönetir. Teknik bir ortamdan sanatsal niteliği olan bir ürün oluşturması gerekir.
Bu sebeple yapımın öğeleri ve tekniği ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Televizyon
programcılığı bir ekip çalışması olduğundan, ekibi iyi idare etmeli ve motive etmelidir.
Ekiptekilerin uyum içinde çalışmalarını sağlamalı, görüş ve tavsiyelerini dinlemelidir.

Genel nitelikler:
 
  •  Tv kanallarında haber,,program ve canlı yayın tecrübesi olan
  • Stüdyo ve dış çekimlerde çalışmış,yoğun iş temposuna ayak uydurabilen
  • Ekip çalışmasına yatkın,Program çekimlerini üstlenerek montaj dahil tüm aşamalarını doğru yönetebilecek.
  • ( * Başvuracak adayların CV'lerinde fotoğraf bulunması özellikle rica olunur)
  İş tanımı:
İstanbul Anadolu yakasında yeni kurulan kurumsal televizyon kanalımızda görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip Tv Yönetmeni alınacaktır.
 Firmanın ilana eklediği diğer bilgiler:Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlı
Eğitim Seviyesi: İlköğretim (Mezun), Lise (Öğrenci), Lise (Mezun), Meslek yüksekokulu (Öğrenci), Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Öğrenci), Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun)
Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar


1.3. Yönetmen Yardımcısı
Yönetmene yardım eden ve destek olan kişidir. Formları hazırlamak, yazışmaları takip
etmek, izinleri almak, program taslağını ve kamera kartlarını hazırlamak gibi sorumlukları
yerine getirir. Provalarda da çekim açılarını ve diğer komutları hazırlayarak yönetmene
yardımcı olur. Programın zamanını tutar. Filmi ya da kaseti geri sarar. Kurgu evresinde de
yönetmene yardımcı olur. Yönetmenin kendisine devrettiği diğer görevleri üstlenir.

1.4. Yapım Sorumlusu Yardımcısı
Ana görevi yapımcıya, yönetmene ve yapımda görevli diğer elemanlara yardım
etmektir. Kontrol odasında not alır, program kartlarını hazırlar. Yardımcı yönetmene zaman
tutmada yardım eder. Stüdyoda da çalışır. Provalarda metni takip ederek oyunculara
hatırlatma yapar. Metinlerin basımından ve değiştirilmesinden sorumludur. Ayrıca belge,
kaset, slayt gibi malzemeleri muhafaza eder.

1.5. Prodüksiyon Amiri
İç ve dış yapımların oluşmasında kararı veren kişidir. Programın niteliği, hedef kitlesi
gibi konularda söz sahibidir. Program müdürüyle iş birliği halinde çalışır. Programın
bütçesini belirleyerek yetkili müdüre sunar. Tüm prodüksiyon hizmetlerinin düzenli ve
kaliteli biçimde yürütülmesini sağlar.

A) Senaryoya bağlı kalarak, yapımcı ve yönetmenin istekleri doğrultusunda çekim yapılacak uygun mekanlar, malzemeler ve ekip temini ile ilgili araştırmalar yapmak,
B) Tespiti yapılan mekan ve malzemenin görüntülerini alarak yönetmene göstermek,
C) Yönetmenin onaylaması halinde, mekan ve malzemeleri en uygun şartlarla kiralamak veya satın almak,
D) Çekim için gerekli ekibi toplamak,
E) Sanatçı veya oyuncuların çekim öncesinde, çekim aralarında ve çekim sonrasında kalacakları yerleri ayarlamak,
F) Çekim yapılacak mekana/sete giriş çıkışı düzenlemek,
G) Eğer TV programı yapılıyor ise programa katılacak konukların talepleri doğrultusunda gereken malzemeyi temin etmek,
H) TV çekimlerinde, ekibe çekim tarihleri ve genel düzenle ilgili bilgi ve talimatlar vermek,
İ) Program veya çekim süresince genel akışın bozulmasını engellemek ve ekibin ihtiyaçlarını karşılamak, vb. Görev ve işlemleri yerine getirir.
1.6. Stüdyo Şefi
Stüdyonun yönetimini üstlenen kişidir. Yönetim odasıyla stüdyo arasındaki iletişimi
sağlar. Kulaklık aracılığıyla yönetmenin direktiflerini stüdyodaki sunucu, oyuncu ya da
konuklara iletir. Konukların stüdyoya giriş ve çıkışlarını düzenler. Adeta yönetmenin
stüdyodaki uzantısı gibi çalışır. Stüdyodaki yetkili tek elemandır. Yapımcı ve yönetmenle
bağlantı kurarak programın nerede yapılacağı, hangi tür ve biçimde olacağı, programa
kimlerin, ne zaman ve kaç kişi katılacağı konularında bilgi alır. Kostüm ve aksesuarlar,
stüdyonun teknik olanakları, ışık, dekor, grafik gibi konularda da bilgisi ve sorumlulukları
bulunur.

1.7. Dekoratör
Yapımda kullanılacak dekoru tasarlayan ve kuran kişidir. Programın tasarımı
aşamasında yönetmenden yapımın içeriği ve şekli konusunda ön bilgileri alarak dekorun ön
tasarımını ve çizimini yapar, dekor maliyetini çıkartır. Kurduğu dekorla gerçeklik duygusu
oluşturmaya çalışır. Mali imkânlar konusunda yapımcı ile bağlantı kurar. Yönetmen ve ışıkçı
ile de istenen etkilerin sağlanması için görüşür. Dekoratör sanatçı ruhu taşımalı, yaratıcı ve
özgün tasarımlar oluşturmaya çalışmalı, programın ruhunu stüdyoya iyi bir şekilde
aktarabilmelidir.

Resim 1.3: Dekoratör tarafından hazırlanmış bir program dekoru

1.8. Kostümcü
Yapımın içeriğine uygun olacak şekilde giysileri hazırlar. Kostümlerin bakımından ve
korunmasından sorumludur. Oyuncuların kostümlerini ayarlar. Programın kimlik ve
kişiliğine göre sunucu ve konukların kostümlerinin uyumuna dikkat eder. Aksesuar ve
takıları hazırlar. Kostüm veya takıların programın akışını teknik ve estetik yönden
aksatmasını engeller. Örneğin sunucunun kolyesinin yaka mikrofonuna çarparak ses
çıkartması gibi.

1.9. Makyöz
Oyunculara, sunuculara ve diğer konuklara, çekimden önce gerekli makyajı yapan
kişidir. Hem estetik sağlamak, hem de görüntüdeki patlamaları engellemek için boyama ve
değişiklikler yapmaktan sorumludur. TV makyajı program türüne göre yapılır. Haber,
eğlence, tartışma, yarışma gibi TV programlarına katılan bütün sunucu ve konuklara “Düz
makyaj” yapılır. Bu makyaj kişilerin kötü görünmemesi ve parlamamasını sağlar. “Karakter
makyajı” ise dramalarda kişileri rolünün gerektirdiği kimliğe büründürmek için yapılır.
Örneğin genç bir kişinin rolü gereği yaşlandırılması, yüze yara bere izleri eklenmesi gibi.

1.10. Kuaför
Programın çekiminden önce oyuncuların, sunucuların ve diğer konukların saçlarını
estetik görünüm sağlaması ya da temaya uygun olması amacıyla yapan kişidir. İşi normal bir
kuaförden farklıdır.

1.11. Stüdyo Amiri
Stüdyonun sorumlusudur. Stüdyoların ve buralarda bulunan araç gereçlerin
güvenliğini, bakımını ve temizliğini sağlayan, gereken tedbirleri alan ve çalışma sonrası
güvenlik kontrollerini yapan kişidir. Stüdyoda bulunan cihazların, yayıncılık standartlarına
göre çalışmasını sağlar. Yedek malzemelerin stok seviyelerinin tespitini yapar ve gerekli
malzemelerin temini için girişimlerde bulunur.
     Stüdyo amiri; stüdyoda bulunan araç ve gereçlerin bakımı, çalışma sonrası güvenlik kontrollerini yapan, stüdyoda bulunan
cihazların yayıncılık standartlarına göre çalışmasını sağlayan kişidir. Yedek malzemelerin stok seviyelerinin tespitini yapar. Gerekli malzemelerin temini için girişimde bulunur.


 2. TEKNİK PERSONEL
TV yapımlarında gerekli cihazları kullanan, bilgisayarla tasarım/üretim yapan veya
teknik cihazlarının kontrol ve bakımını yapan çalışanlar bu sınıfa girerler.
Bir televizyon kanalının teknik ekibini oluşturan görevliler şunlardır:
Ø Teknik Yönetmen
Ø Ölçü Bakım Elemanı
Ø Kameraman
Ø Sesçi
Ø Işıkçı
Ø Grafiker
Ø Kurgucu
Ø Resim Seçici
Ø VTR Operatörü
Ø KJ Operatörü
Ø Prompter Operatörü
Ø Kamera Kontrolcü
Ø Yayın Yönetmeni
Ø Ana Kumanda Sorumlusu

2.1. Teknik Yönetmen

Yapımdan teknik açıdan sorumlu olan personeldir. Programın yaratılması aşamasında
kontrol masasında oturan ve yönetmenin verdiği direktifler doğrultusunda teknik masayı
kumanda eden kişidir. Yayın için gereken teknik araç gereçleri temin etmek de onun
görevidir. Bu araç gereçleri hazır hale getirir. Teknik personelden de sorumludur ve onları
yönetir.

2.2. Ölçü Bakım Elemanı
Yapımın gerçekleştirilmesi için gerekli olan araçların, gereçlerin ve malzemelerin
tamirini ve bakımını yapan kişidir. Arıza meydana geldiğinde giderir ve çekimin sağlıklı
olarak yapılmasına katkı sağlar. Cihazların periyodik bakımlarını yapar. Arızasını
gideremediği teknik cihazları yetkili servislerine ulaştırır.

2.3. Kameraman
Çekimden önce kameranın hazırlıklarını yapan, iç ve dış çekimler sırasında kameraları
kullanan kişidir. Kamerayı çalıştırır, kamera hareketlerini gerçekleştirir. Stüdyo
kameramanları çektiği görüntüleri kablolarla rejiye iletir. Stüdyo kameralarının birçok
ayarları rejide yapılır. Dış çekimde ise kameraman, kameranın bütün ayarlarını tek başına
yapar ve çektiği görüntüleri kasede kaydeder. Kameranın arızalanması halinde ilk
müdahaleyi yapar veya yaptırır. Yönetmenle iş birliği halinde çalışır ve genellikle onun
direktiflerini uygular. Yönetmenin verdiği talimatlara uygun şekilde en iyi çekimleri elde
etmekten sorumludur.

GÖREVLER
- Kullanılan malzemeleri çekime hazırlar, uygun objektifi seçer, netlik ayarlarını yapar,
- Çekim sırasında, ses ve ışık koordinasyonunu sağlar,
- Film ve canlandırma kamerasını kullanır,
- Film veya video çekimlerini yerinde ve zamanında gerçekleştirir,
- Çekim bittikten sonra stüdyoda, monitörler yardımıyla kayıtları kontrol eder,
- Gerektiğinde kaydın yenilenmesini sağlar.

2.4. Sesçi
Yapımın sesle ilgili bölümünden sorumludur. Seslerin alınması için gereken donanımı
hazırlar, ses cihazlarını kontrol eder ve sesleri alır. Mikrofonların ayarlanmasından özel ses
düzenlemelerine kadar sesle ilgili tüm teknik işlemlerin sorumlusudur. Yapım için gerekli
tüm ses düzenlemelerini gerçekleştirir. Ses miks masasını kullanır. Stüdyo ses düzenini
ayarlar. Sunucu ve konuklara gerekli mikrofonları takar. Yönetmenle iletişim ve iş birliği
halinde görevini yapması gerekir.
   


2.5. Işıkçı
Programların provaları, iç ve dış çekimleri için gerekli aydınlatma sistemini sağlayan,
donanımı kuran kişidir. Hangi çekim için hangi ışık kaynaklarının kullanılması gerektiğini,
bunların ne şekilde yerleştirileceğini bilir ve uygular. Işığın nasıl etkiler yarattığına dair
teknik bilgiye ve psikoloji bilgisine sahip olması gerekir. Işık sopasıyla stüdyo ışıklarının
açılıp kapatılmasını, yönünün ve şiddetinin değiştirilmesini gerçekleştirir. Işık konsolları ve
ışık kontrol masasında ışıkların diğer ayarlamalarını yapar.

2.6. Grafiker
Televizyon yayınlarının gerektirdiği bütün grafikleri, tanıtma kartlarını, diaları,
resimleri, canlandırma ve benzeri materyali, yönetmen ya da yapımcının talimatına uygun
şekilde estetik ve teknik koşullarla tasarlayan, çizen ve uygulayan elemandır. İyi derecede
bilgisayar bilgisine ve estetik bakış açısına sahip olmalıdır.

2.7. Kurgucu
Senaryoya uygun olarak yapılmış çekimleri bir araya getirerek bitmiş bir program
oluşturan elemandır. Program için çekilmiş olan değişik görüntüleri birleştirir, istenmeyen
görüntüleri çıkartır, özel efekt yaratacak şekilde çekimleri bir araya getirir. Çekimler
program için ayrılan süreyi aşıyorsa, çekimleri eleme işlemini yapar. Yönetmenle iş birliği
halinde ve onun verdiği direktifler doğrultusunda çalışır. Kurgu işlemini yönetmenin istediği
şekilde gerçekleştirir.

2.8. Resim Seçici
Resim seçme masasını kullanan kişidir. Monitörlere yansıyan farklı görüntülerden
birini, yönetmenin isteğine göre seçerek yayına verir ya da banda kaydını yapar. Yönetmenle
iş birliği ve iletişim halinde çalışmak zorundadır. Farklı kamera görüntülerini seçerken
kararma, bindirme, zincirleme ve diğer efektler vasıtasıyla görüntüleri estetik olarak
bütünleştirir.

2.9. VTR Operatörü
VTR (Video Tape Recorder) cihazının kullanımından sorumlu olan elemandır. VTR
cihazları, video kasetlerin oynatılması ve kaydedilmesini sağlar. Bu cihaz ile operatör,
programı birden çok kamera ve resim seçme yöntemiyle kesintiye uğratmadan baştan sona
kaydeder ya da sonradan kurgu ile birleştirilmesi için çekimlerin kaydını yapar. Canlı
yayınlarda banttan eklenecek görüntüleri hazırlar ve sırası geldiğinde yayına aktarır.

2.10. KJ Operatörü
Alt yazı makinesi olarak da isimlendirilen karakter jeneratörünü kullanan kişidir.
Daktilo makinesi gibi kullanılan klavye vasıtasıyla yazılar ve grafikler hazırlar, bunları
yayına gönderir. KJ operatörünün kullandığı özel yazılımlar vardır, KJ operatörü tasarımları
bu yazılımlarla hazırlar. Yayın sırasında geçen alt yazılar, sunucu ve konuk isimleri, telefon
numaraları, KJ operatörü tarafından yayına gönderilir.


2.11. Prompter Operatörü
Spikeri elindeki metne bakma zahmetinden kurtaran prompter cihazının kullanımından
sorumlu olan kişidir. Yayın sırasında yazıların okuma hızında kameranın önünden akmasını
sağlamak için cihaza gereken komutları girer. Prompter cihazı, “Autocue” cihazı olarak da
adlandırılır.
2.12. Kamera Kontrolcü
Kamera kontrol odasında çalışır. Stüdyo kameralarından gelen görüntüleri hem
monitörlerden hem de Kamera Kontrol Üniteleri’nden takip eder. Çekim öncesinde
kameraların aynı ışık ve renk kalitesinde çalışması için gerekli ayarları yapar. Çekim
esnasında izlemeye devam ederek hataları engeller. Kameraların görüntü seviyelerini
gösterge ekranından takip eder.

2.13. Yayın Yönetmeni
Ana kumanda odasında çalışır. TV kanalının tüm programlarını, reklam ve
tanıtımlarını önceden belirlenmiş akış planına uyarak yayınlatır.

2.14. Ana Kumanda Sorumlusu
Ana kumanda odasının sorumluluğunu üstlenen kişidir. Burayı kumanda eder. Tüm
yayınların görüntü, ses ve diğer teknik özellikleri açısından son denetimini yapar.
Stüdyolardan gelen görüntüleri ve banttan programların kasetlerini, reklam ve tanıtımları
yayına aktarır.

3. İDARİ PERSONEL
Televizyon kanalının idari ekibini oluşturan görevliler şunlardır:
Ø Genel Müdür
Ø Yönetim Kurulu
Ø Programlar Müdürü
Ø Dış Yapımlar Müdürü
Ø Muhasebe Müdürü
Ø Reklam Müdürü
Ø Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü
Ø Bina Sorumlusu
Ø Satın Alma Müdürü


3.1. Genel Müdür
Başında bulunduğu televizyon kanalının en üst düzey yetkilisidir. Yönetim kurulunun
başkanıdır. Tüm müdürlüklerden sorumludur. Kanalın yayın politikası doğrultusunda,
birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. ”Genel Yayın Yönetmeni” olarak da adlandırılır.

3.2. Yönetim Kurulu
Televizyon kanalının en yüksek karar ve yönetim organıdır. Kurulun üyeleri, genel
müdür başkanlığında kanalın mali, sosyal ve yayın politikasının gerektirdiği temel ilke ve
hedefleri belirler ve bunlarla ilgili karar alırlar.

3.3 Programlar Müdürü
Televizyon programlarının bağlı müdürlüklere hazırlatılmasından ve bu müdürlükler
tarafından yayınlanmasından sorumludur. Haber ve haber programları ile reklamların
yayınlanmasını sağlar. Yayın yönetim hizmetlerinin aksaksız sürdürülmesi için önlem alır ve
denetim yapar. Anons birliğini ve yayında estetik bütünlüğünü sağlar. Programlarla ilgili
altyapı ihtiyaçlarını tespit ettirir ve bunların gerçekleştirilmesi için ilgili birimleri
görevlendirir. Spikerleri, diksiyon ve yayın politikası bakımından denetler ve yönlendirir.
Programlar müdürünün altındaki müdürlüklerin sayısı, kurumun büyüklüğüne göre değişir.
Program müdürünün altında spor,eğitim,dini programlar, kültür, stüdyo programları, drama,
belgesel vb. müdürleri yer alabilir.

3.4. Dış Yapımlar Müdürü
Televizyon kanalının kendi bünyesi dışında ihtiyaç duyduğu yapımları, bir dış
prodüksiyon şirketinden temin etmesinden sorumlu olan kişidir. Sipariş verilen dış yapımla
ilgili maliyet tespiti yaptırır, sponsor bulmak için reklam dairesiyle iş birliği halinde çalışır.

3.5. Muhasebe Müdürü
Televizyon kanalında çalışan personelin ve kanalın tüm mali harcamalarını, girdi ve
çıktılarını denetleyen kişidir. Programlarla ilgili mali bütçeyi tasarlar. Personelin maaş
ödemelerini düzenleyip, bankalara gereken ödeme talimatlarını verir.

3.6. Reklam Müdürü
Televizyon kanalında gösterilecek tüm reklamların anlaşmalarının yapılmasından ve
yayınlanmasından sorumludur. Kanala, reklamlarla ilgili yapılan müracaatları inceler ve
değerlendirir. Reklam materyallerinin süre tespitlerini yapar. Son kontrollerini
gerçekleştirerek yayına hazır hale getirir ve gerekli ünitelere gönderir. Reklamların liste
fiyatlarını belirler.

3.7. Halkla İlişkiler ve TanıtımMüdürü
Kanalın prestijini ve tanıtımını sağlamaya yönelik kültürel ve sosyal ilişkileri, kanal
vizyonuna uygun şekilde düzenler. Basının ve kamuoyunun kanal faaliyetleri ve televizyon
yayınları konusundaki dilek, görüş ve önerilerini izler. Basına kanal ve faaliyetleri hakkında
açıklama yapar. Kanalı tanıtıcı nitelikte flama, broşür, plaket, hediyelik eşya, vb.
hazırlanmasını sağlar.

3.8. Bina Sorumlusu
Yayın yapılacak stüdyoların bulunduğu binaların genel güvenliğinden sorumludur.
Kanalın güvenlikle ilgili tedbirlerini alıp bunların uygulanmasını sağlar.


3.9. Satın Alma Müdürü
Televizyon kanalının ihtiyaç duyduğu alımları, bütçe imkânları elverdiği ölçüde
gerçekleştirir. Kamera, Ses mikseri, VTR, dekor malzemeleri, bilgisayar gibi gerekli tüm
araç ve gereçleri temin eder.
KAYNAKÇA
RADYO VE TV YAPIMCILIĞI MODÜLÜ
http://www.morfikirler.com/yazi/radyo-televizyon-program-yapimcisi-produktor
http://www.kariyer.net/is-ilani/inter-media-teknoloji/haber-ve-program-yonetmeni-is-ilani/829458/?tmpsno=1
http://www.gorgoda.com/produksiyon-amiri.html
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/st%C3%BCdyo_amiri
http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/kameramanlik-meslegi-ve-ozellikleri-nedir+kameramanlik-meslegi-ve-ozellikleri-hakkinda-bilgi
AD SOYAD: ECEMNUR ALTINIŞIK
NO: 67
SINIF: 11/E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder